juli 2021


Beste zwangere,

Vanzelfsprekend zijn de huidige corona-maatregelen ook bij Fetura van toepassing en dit betekent dat er bij ons aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Via de website van jouw verloskundigenpraktijk ben je hierover ook geïnformeerd en deze informatie sluit hierop aan. 

Volgens de richtlijnen van de RIVM doen we één dag voor jouw afspraak bij Fetura een Gezondheidscheck. Deze vragen ontvang je van ons via de mail. Indien één van de vragen met JA beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak! Neem in dat geval ook telefonisch contact op met jouw verloskundige of gynaecoloog.

Aanwezigheid van kinderen bij het maken van een medische - echo is niet gewenst, ook niet in de wachtruimte. 

Naast alle voorzorgsmaatregelen ben je verplicht om tijdens je bezoek aan Fetura een MONDKAPJE te dragen. Graag voor jezelf (en indien van toepassing ook voor jouw partner een eigen mondkapje meenemen. De bestaande hygiëne - en gezondheidseisen blijven gelden, ook met een mondkapje op!

Wij vragen je vriendelijk doch dringend om bij je afspraak rekening te houden met het volgende:

  • Beeldbellen wordt toegestaan (opnames maken mag om privacy-redenen niet). Voor een goede verbinding is het van belang dat jouw partner dan zorgt voor een rustige geluidloze plek tijdens het videobellen.

  • We vermijden drukte en houden waar mogelijk de 1,5 meter afstand tot anderen in acht. 

  • Houd je aan de basisregels in onze wachtkamer en lees voor binnenkomst ook de instructies op de deur.

  • Wij schudden geen handen, ontsmetten onze handen na elke cliënt en wij gaan ervan uit dat jij jouw handen, voor je bezoek aan Fetura, ook zorgvuldig hebt gewassen. Daarnaast bieden wij bij de ingang en in de wachtkamer de mogelijkheid om je handen te desinfecteren.

Zo kunnen wij de zorg verlenen die je van ons mag verwachten. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Namens het team van Fetura,

Caroline Leget, Centrummanager.