September 2020

Beste zwangere,

Landelijk zijn de corona-maatregelen afgebouwd, dat is natuurlijk erg fijn! Dit betekent bijvoorbeeld dat er weer een partner weer mee mag naar de echo 's. De zorg rondom zwangerschap is weer grotendeels hervat zoals voor de Corona crisis, maar wel met in achtneming van een aantal voorzorgmaatregelen.

Via de website van de verloskundigenpraktijk heb je de laatste informatie ontvangen rondom de coronamaatregelen, deze informatie sluit hierop aan.

Volgens de richtlijnen van de RIVM doen we één dag voor jouw afspraak bij Fetura, een Gezondheidscheck . Deze vragen ontvang je van ons via de mail. Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak! Neem in dat geval ook telefonisch contact op met jouw verloskundige of gynaecoloog.

Ook nu de verder maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn versoepeld, vragen wij je vriendelijk doch dringend om bij je afspraak rekening te houden met het volgende:

✔Je mag één begeleider meenemen. Indien je partner niet aanwezig kan zijn, dan wordt beeldbellen toegestaan (opnames maken mag om privacy-redenen niet). Voor een goede verbinding is het van belang dat jouw partner dan zorgt voor een rustige geluidloze plek tijdens het videobellen.

We vermijden drukte en houden waar mogelijk de 1,5 meter afstand tot anderen in acht. Kinderen kunnen ook om deze reden niet mee naar het onderzoek komen.

Houd je aan de basisregels in onze wachtkamer en lees voor binnenkomst ook de instructies op de deur.

Wij schudden geen handen, ontsmetten onze handen na elke cliënt en gaan ervan uit dat jij jouw handen voor het bezoek aan Fetura nogmaals zorgvuldig heeft gewassen.

Zo kunnen wij de zorg verlenen die je van ons mag verwachten.

We bieden ook weer de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een Echo op eigen verzoek (Pretecho). Ook voor de Echo's op eigen verzoek gelden de bovengenoemde richtlijnen.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Namens het team van Fetura,

Caroline Leget, Centrummanager.