Klachten

Wij doen ons best om je van de beste zorg te voorzien. Toch kan het voorkomen dat je opmerkingen hebt of dat er iets misgaat en dat je niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als je je klacht dan met ons bespreekt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken of de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Bij een klacht willen wij graag proberen deze intern op te lossen. Wij verzoeken je daarom telefonisch contact op te nemen en te vragen naar onze centrum manager of te mailen naar c.leget@fetura.nl. Natuurlijk kun je er van op aan dat wij je klacht serieus nemen en vertrouwelijk behandelen. 

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, heb je vervolgens de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ. Zie www.klachtverloskunde.nl voor meer informatie.