Bloedverlies

Wanneer er in de eerste maanden van de zwangerschap sprake is van bloedverlies, is het mogelijk dat de verloskundig hulpverlener je naar ons verwijst voor een echo. Tijdens deze echo wordt gekeken naar de vitaliteit van de zwangerschap, dat wil zeggen of het hartje klopt en de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt.

Vaak kan dit onderzoek het beste gedaan worden via een vaginale echo.

Maak een afspraak
voor een echo bij bloedverlies