Disclaimer

De echoscopist zal altijd zijn of haar uiterste best doen om je kindje zo duidelijk en mooi mogelijk in beeld te brengen. Helaas lukt het niet altijd om aan de verwachtingen te voldoen. Er kunnen namelijk beperkingen op de kwaliteit van de beelden zijn, factoren waar de echoscopist zelf geen invloed op heeft. Je moet dan denken aan:

  • een ongunstige ligging van het kindje in de baarmoeder
  • een dikkere buikwand van de moeder waardoor de echobeelden minder duidelijk kunnen zijn,
  • de positie van de placenta (moederkoek) in de baarmoeder
  • een beperkte hoeveelheid vruchtwater in de baarmoeder,
  • vet, crème en oliehoudende producten op de zwangere buikhuid kunnen de beeldvorming beperken

Als de echo niet naar verwachting verloopt kunt u helaas geen geld terug krijgen.

Tip voor bij een geslachtsbepalingsecho: plan pas ruim ná de echo een gender reveal, voor het geval dat jouw kindje zich niet goed laat zien. Dan moet de echo herhaald worden en dat duurt tot 1 week voor we opnieuw kunnen kijken!

Bewaren van de beelden

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het ontvangen beeldmateriaal. Bij een pretecho maken wij geen back-up van de beelden. Het is altijd verstandig om een foto van een echofoto te maken en om de bestanden van de USB-stick te kopiëren op een ander opslag-apparaat.

Geen medische handeling

Een pretecho is géén medisch handeling, noch advies of beoordeling. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Daarom kunnen Fetura, Verloskundig Centrum, of de individuele echoscopisten, op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden omtrent achteraf gebleken afwijkingen.

  • Het kan natuurlijk wel voorkomen dat de echoscopist tijdens de pretecho toch een afwijking ontdekt of een vermoeden daarop heeft. In dit geval zal hij of zij je hierover informeren en de verloskundig zorgverlener op de hoogte stellen van de bevindingen.
  • De volledige medische verantwoordelijkheid voor je zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelende verloskundige en/of arts. Dit betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.
  • Bij een geslachtsbepaling kijken wij uiteraard altijd zeer secuur voordat wij een uitspraak doen of je kindje een jongetje of een meisje is. Echter wij kunnen géén 100% garantie geven op de geslachtsbepaling. Aan de afgegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling

Graag willen wij je er op wijzen dat je alleen met PIN kunt betalen. Een pretecho wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacyverklaring

Fetura, Verloskundig Centrum, gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Fetura deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fetura bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Fetura houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Fetura vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Fetura informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien Fetura bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

  • Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming klik hier.
  • For more information about your privacy and personal data click here.

Maak hier een afspraak voor een pretecho!


Ben je zwanger en erg benieuwd hoe jouw kindje eruit ziet? Kom dan naar Fetura voor een pretecho. Wij bezorgen jou, je partner en jullie dierbaren een exclusief voorproefje op jullie kindje.

Ik ben zwanger van een tweeling